Affald

Den samlede affaldsmængde stiger

Danmarks Statistik har den 10. marts 2021 udgivet Affaldsregnskab 2019, der viser, at den samlede affaldsmængde [...]

Affaldsstatistik 2019

Miljøstyrelsen har den 18. december 2020 udgivet den årlige affaldsstatistik. Statistikken indeholder en [...]

Fravigelser fra RoHS-direktivet

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til ny bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og fremstilling til import [...]

Ny vejledning om kunstgræsbaner

Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning om håndtering af kunstgræsbaner henset til den miljømæssige belastning, [...]

Ny national affaldsplan i 2020

Kommuner kan på baggrund af den kommende nationale affaldsplan afvente udarbejdelse af kommunale affaldsplaner.

Ny plaststrategi for hele EU

Strategien opstiller målsætninger for drastisk mindskning af plastaffald og forøget genanvendelse i 2030.

Mikroplast i drikkevandet

En nylig undersøgelse ved et forskningsprojekt har vist, at der kan være mikroplast i dansk drikkevand. Miljø- og [...]

Prisloft for affaldsvarme

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om prisloft for opvarmet vand eller damp fra [...]

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.