Den samlede affaldsmængde stiger

Danmarks Statistik har den 10. marts 2021 udgivet Affaldsregnskab 2019, der viser, at den samlede affaldsmængde stiger, samt at mere affald går til genanvendelse og mindre til forbrænding.

Opgørelsen fortæller, at samtidig med en støt stigende mængde af beholdere og ordninger til sortering af husholdningsaffald, stiger mængderne af affald indsamlet til genanvendelse, hvilket har resulteret i en faldende mængde af affald til forbrænding.

Haveaffald udgør 42 % af det genanvendelige affald for de danske husholdninger, mens træ- og madaffald udgør hhv. 11 % og 8 %.

I 2019 sorteredes der 84.000 tons pap til genanvendelse, hvilket er en stigning på 147 % siden 2011. Dette kan muligvis forklares med øget nethandel, mens papiraffald fra husholdninger er faldet med 37 % siden 2011, hvilket eksempelvis kan skyldes faldende oplagstal af trykte medier.

Den samlede mængde affald er steget med 2 % siden 2018 og udgør således 12,7 mio. tons affald. Husholdningerne udgjorde med 3,5 mio. tons affald således 28 % af de samlede affaldsmængder i 2019. Bygge- og anlægsbranchen var med sine 5 mio. tons affald god for 40 % af den samlede affaldsproduktion, mens øvrige erhverv stod for 4,2 mio. tons affald og altså 33 %. Der er især sket en stigning for bygge- og anlægsbranchen og de øvrige erhverv.

Danmarks Statistiks ”Affaldsregnskab 2019” kan læses her, mens graferne for regnskabet findes samme sted.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.