Offentlig høring om den kommende strategi for bæredygtige tekstiler

EU-Kommissionen har lanceret en offentlig høring om den kommende strategi for bæredygtige tekstiler. Enhver kan give sin mening tilkende via et elektronisk spørgeskema, som er tilgængeligt indtil den 4. august 2021.

Strategien skal sigte mod at understøtte EU’s omstilling til en klimaneutral, cirkulær økonomi, hvor produkter er designet til at være mere holdbare, genanvendelige, reparerbare og genanvendelige. Den har også til formål, at tekstilindustrien kommer sig efter COVID 19-krisen på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde gennem anvendelsen af principperne i den cirkulære økonomi, herunder både hvad angår produktion, produkter, forbrug, affaldshåndtering og anvendelsen af sekundære råvarer. Strategien berører ligeledes den fremtidige EU-støtte til investeringer, forskning og innovation.

EU’s Green Deal, EU-Kommissionens handlingsplan for den cirkulære økonomi samt den industrielle strategi for 2020 identificerer tekstilsektoren som en prioriteret sektor, hvor potentialet for cirkularitet er højt og derfor ses som en af de prioriterede sektorer i omstillingen til en mere bæredygtig og cirkulær økonomi. Genopretningsplanen skitserede også COVID 19-pandemiens indvirkning på det industrielle økosystem for tekstiler i EU og identificerede dets genopretningsbehov i lyset af de nuværende og forventede svagheder på både efterspørgsels- og udbudssiden.

Høringen kan tilgås på EU-Kommissionens hjemmeside.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.