bgkontor

Om Energi & Miljø

Advokatfirmaet Energi & Miljø leverer helhedsorienteret juridisk rådgivning med fokus på energi- og miljøområdet. Med såvel specialiseret viden om energi- og miljøretlige forhold som generel juridisk indsigt har vi kompetencen til at løfte en bred vifte af opgaver inden for energi- og miljøområdet.

Det arbejder vi med

Med såvel specialiseret viden om energi- og miljøretlige forhold som generel juridisk indsigt har vi kompetencen til at løse en bred vifte af opgaver inden for energi- og miljøområdet. Vores juridiske ydelser kobles til relevante tekniske, økonomiske og organisatoriske løsninger med henblik på at yde vores klienter effektive totalløsninger på en juridisk problemstilling. Vi arbejder især med:

 • Rådgivning
 • Myndighedsforberedende arbejde
 • Selskabsdannelse og omstruktureringer
 • M&A og due diligence
 • Kontrakter og forhandlinger
 • Projektudvikling
 • Investering, køb og salg af energiprojekter
 • Elsalgsaftaler (PPA’er)
 • Udbud og entreprise
 • Klage- og tilsynssager
 • Rets- og voldgiftssager

Vi giver vores klienter de bedste handlemuligheder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer for energi- og miljøsektoren.

Vi stiller derudover erfaring og viden til rådighed for uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer. Vi underviser på Ferskvandscentret, Komponent, DANVA og Dansk Fjernvarme, herunder på DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforenings forsyningsjurauddannelse. Vi arrangerer derudover gerne individuelle kurser ud fra specifikke behov.

Vi skriver også bøger og artikler inden for vores fagområde, samt bidrager til samfundsdebatten gennem høringssvar til ny lovgivning – i eget navn eller i forbindelse med bistand til vore klienter.

Vision

 • Vi er tandhjulet i den grønne omstilling og kobler jura med økonomi, teknik og politik

Mission

 • Vi er faglige fyrtårne
 • Vi deler vores viden
 • Vi giver personlig, uformel rådgivning til tiden

Værdier

 • Dialog
 • Jysk omkostningsbevidsthed
 • Kontinuitet
 • Ordentlighed
 • Pragmatisme

Sådan arbejder vi

Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet en standard for firmaets sagsbehandling og service – håndbog for sag og service. Følgende er standard:

Forståelse

Vi sætter os grundigt ind i kundens situation og behov

Løsning

Vi skitserer løsninger, proces og pris i et let forståeligt sprog

Orientering

Vi sikrer, at kunden løbende bliver orienteret om udviklingen i sagen

Opfølgning

Vi følger op – også efter produktet er leveret

Honorar

Timepriser pr. 1. januar 2024

Partner: 2.500-2.850 kr.
Advokat: 2.500 kr.
Advokatfuldmægtig: 1.500-1.650 kr.

Timepriserne afspejler, at opgaverne bliver løst på basis af specialistviden, samtidig med at vi driver vores virksomhed med en jysk omkostningsbevidsthed.

Vores honorar fastsættes med udgangspunkt i vores timepriser med mulighed for forhøjelse eller nedsættelse af honoraret ud fra værdien af den pågældende ydelse for klienten.

Når vi påbegynder en opgave, vil klienten, i det omfang det er muligt, blive oplyst om honorarets størrelse. Hvis opgavens karakter ikke gør det muligt for os at oplyse honorarets størrelse, vil de timepriser, der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold oplyses klienten altid om honorarets størrelse, inden arbejdet påbegyndes. Klienten vil ud over honoraret for den udførte bistand blive faktureret for eventuelle udlæg i forbindelse med opgaven, herunder gebyrer, rejseomkostninger, forplejning og væsentlige kopieringsomkostninger.

Fakturering

Vi fakturerer som udgangspunkt i forbindelse med afslutningen af den pågældende sag. I sager af længerevarende karakter samt i faste, større klientforhold faktureres kvartalsvis.

Ved afregning fremsendes sagens time/sagsudskrift samt faktura pr. mail, medmindre denne skal sendes elektronisk. Afregningsmailen sendes direkte til sagens kontaktperson. Vi ønsker med denne afregningsform at skabe mere gennemsigtighed i sagsarbejdet, således at vores klienter får et klart indblik i sagens omfang og forbrug af tid.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler

Alle midler, som klienter betror Advokatfirmaet Energi & Miljø, behandles efter Advokatsamfundets regler for klientkonti – klientkontovedtægten. Klientmidlerne indsættes og forrentes efter gældende regler hos vores bankforbindelse.

Salæraftale

Til faste og længerevarende klientforhold tilbyder Advokatfirmaet Energi & Miljø salæraftaler.

Retningslinjer
 • Salæraftalen gælder for al rådgivning fra Advokatfirmaet Energi & Miljø. Salæraftalen er frivillig forstået på den måde, at vores klienter ikke er forpligtet til at gøre brug af salæraftalen, ligesom salæraftalen kan opsiges fra dag til dag af klienten. Salæraftalen er derfor ensidig forpligtende for Advokatfirmaet Energi & Miljø.
 • Hvis vi vurderer, at der er tale om et mere omfattende spørgsmål, der ikke kan klares begrænset telefonisk eller pr. mail, går vi ikke videre hermed uden aftale om oprettelse af særskilt sag med tilhørende honoraroverslag. Det står klienten frit for, om klienten vælger at anvende en anden advokat ved fortsættelse af sagen, selvom vi naturligvis gerne bistår.
Kontakt os

Kontakt os og hør nærmere om muligheden for en salæraftale.

Referencer og samarbejdspartnere

 • Advokatsamfundet
 • ARoS Aarhus Kunstmuseum
 • Danske Advokater
 • Danske Miljøadvokater
 • Danske Advokaters fagudvalg for energi- og forsyningsret
 • Danske Advokaters Faggruppe for Miljø
 • Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
 • Udbudsportalen
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.