Arbejdsområder

Affald
Affald
Affaldssektoren er kendetegnet ved, at affald ikke længere betragtes som et miljøproblem, men derimod som en ressource.
Biogas
Biogas
Biogas er en form for vedvarende energi, der kan bruges til flere forskellige formål. Biogassen kan bruges...
El
El
Elforsyningsområdet er undergivet en omfattende regulering, som for en stor dels vedkommende er baseret på EU-lovgivning.
Entrepriseret og fast ejendom
Entrepriseret og fast ejendom
Nye investeringer bør sikres bedst muligt af hensyn til både virksomhedens økonomi og forbrugerne.
Forsyningsinkasso
Forsyningsinkasso
En effektiv opkrævning forudsætter, at der tages hånd om forbrugernes restancer til forsyningsselskabet hurtigst muligt.
Geotermi
Geotermi
I dag udgør udnyttelsen af geotermiske energiressourcer en mindre andel af den samlede, danske varmeforsyning, men det vurderes, at...
Investering og virksomhedsoverdragelse
Investering og virksomhedsoverdragelse
Advokatfirmaet Energi & Miljø har særdeles stor erfaring med rådgivning om investering og erhvervelse af danske og udenlandske vindmølleprojekter...
Natur og miljø
Natur og miljø
Kommunerne varetager som tilsynsmyndighed en række opgaver efter både natur- og miljøbeskyttelsesloven.
Planlægning og ekspropriation
Planlægning og ekspropriation
Planloven og den fysiske planlægning spiller en stor rolle i dagligdagen for både kommunale myndigheder, private virksomheder og borgere.
Selskabsret
Selskabsret
Energi- og forsyningsvirksomhederne er i større omfang organiseret i kapitalskabsform bl.a. som følge af lov-krav herom inden for visse sektorer.
Smart energi
Smart energi
Der stilles store krav til fremtidens smarte energi-system og aktørerne heri
Solenergi
Solenergi
Solenergi har gennem det seneste årti været en energiform i kraftig vækst i takt med, at anlægsomkostningerne er faldet.
Statsstøtte og kommunernes retsforhold
Statsstøtte og kommunernes retsforhold
Kommunerne varetager en bred vifte af borgerrettede opgaver, både i form af myndighedsudøvelse og af faktisk forvaltningsvirksomhed.
Udbud og indkøb
Udbud og indkøb
Udbud stiller store krav til den enkelte offentlige myndighed eller private eller offentlige forsyningsvirksomhed.
Vand, spildevand og vandløb
Vand, spildevand og vandløb
Et intensivt reguleret område, hvor hensyn til miljø, forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet stedse skal balancere.
Varme
Varme
Varmeforsyningsområdet er en intensivt reguleret sektor.
Vindenergi
Vindenergi
Advokatfirmaet Energi og Miljø er blandt Danmarks førende juridiske rådgivere inden for vindmøllesektoren både onshore og offshore.
Virksomheders kontraktforhold
Virksomheders kontraktforhold
Advokatfirmaet Energi & Miljø har betydelig erfaring med at rådgive industri- og servicevirksomheder.
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.