Udbud og entreprise

Inden for forsyningssektoren er en række offentlige og private indkøb omfattet af reglerne om udbudspligt – ikke mindst forsyningsaktiviteter efter EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv samt bygge- og anlægsopgaver efter udbudsloven eller tilbudsloven. Forsyningssektoren bliver også i disse år i stadigt større omfang omfattet af krav om mere konkurrenceudsættelse.

Vi tilbyder specialiseret udbudsretlig rådgivning i forhold til forsyningsvirksomheders indkøb af varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver, samt indkøb af ydelser vedrørende forsyningsvirksomhed m.v. Vi kan blandt andet bistå med:

 • Vurdering af udbudspligt, strategi og tilrettelæggelse af udbud
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt
 • Gennemførelse af udbud
 • Prækvalifikation og tilbudsevaluering
 • Klager over udbud

I forhold til bygge- og anlægsopgaver har vi endvidere stor erfaring med udarbejdelse og fortolkning af kontraktgrundlaget for indgåelse af entreprisekontrakter om eksempelvis køb af store varmepumper, damvarmelagre m.v. Vi yder herudover bistand under hele udførelsesfasen samt i forbindelse med aflevering og efterfølgende tvister.
Vi bistår blandt andet med spørgsmål vedrørende:

 • Kontraktfortolkning
 • AB-aftaledokumenter
 • Mangler og forsinkelse
 • Ekstraarbejder
 • Dagbod
 • Tvister og tvisteløsning

Kontakt

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.