El

Elforsyningsområdet er undergivet en omfattende regulering, som for en stor dels vedkommende er baseret på EU-lovgivning.

Mange forsyningsvirksomheder – især på varme- og spildevandsområdet – har elproduktion som en biaktivitet, og reguleringen af elforsyningsområdet stiller derfor også krav til dem.

Selskabsdannelse

Vi rådgiver i forbindelse med selskabsdannelse bl.a. med henblik på at sikre en organisering af virksomheden, der både tilgodeser hensynet til en optimal driftsøkonomi og er i overensstemmelse med selskabslovens og elforsyningslovens krav.

Elhandel og prisregulering

Vi rådgiver ved indgåelsen og fortolkningen af elhandelskontrakter samt vedrørende elforsyningslovens prisregulering i øvrigt. Vi bistår også i forbindelse med sager for energimyndighederne om elselskabernes prisforhold.

Samdrift med andre forsyningsområder

Vi rådgiver affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeværker, spildevandsforsyninger og andre forsyningsvirksomheder med berøring til elforsyningsområdet i spørgsmål om fordeling af fællesomkostninger og samdriften med elforsyningen i øvrigt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsområdet, er du velkommen til at kontakte en af os.

Arbejdsområder

ikoner-08

Affald

Ikoner 13 19

Biogas

ikoner-09

El

Ikoner 13

Entrepriseret og fast ejendom

ikoner-11

Forsyningsinkasso

Ikoner 15

Geotermi

Ikoner 14

Investering og virksomheds-
overdragelse

ikoner-12

Natur og miljø

ikoner-06

Planlægning og ekspropriation

ikoner-01

Selskabsret

Ikoner 16

Smart energi

Ikoner 17

Solenergi

ikoner-02

Statsstøtte og kommunernes retsforhold

ikoner-10

Udbud og indkøb

ikoner-07

Vand, spildevand og vandløb

ikoner-04

Varme

ikoner-03

Vindenergi

ikoner-05

Virksomheders kontraktforhold

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.