Asger Janfelt

Partner, advokat


+45 25 29 08 43


aj@eom.dk


LinkedIn

Asger Janfelt

Partner, advokat

    +45 25 29 08 43

     aj@eom.dk

     LinkedIn

Affald

Kommunernes retsforhold

Natur og miljø

Planlægning og ekspropriation

Varme

Faglig profil

Asger bistår offentlige og forbrugerejede forsyningsvirksomheder samt offentlige myndigheder i forsyningsretlige, miljøretlige og planretlige spørgsmål. Asger bistår endvidere med generelle forvaltningsretlige og kommunalretlige spørgsmål samt i spørgsmål vedrørende de EU-retlige statsstøtteregler. Han fører endvidere retssager og administrative klagesager inden for sine arbejdsområder.

På varmeforsyningsområdet yder han juridisk bistand med udarbejdelse og godkendelse af projektforslag efter varmeforsyningsloven og i klagesager ved Energiklagenævnet. Han arbejder ofte tæt sammen med og har et bredt netværk inden for den tekniske rådgivningssektor. Han bistår desuden i sager vedrørende varmeforsyningslovens prisregulering og selskabsretlige forhold i relation hertil.

Han rådgiver inden for det miljøretlige område især om spørgsmål vedrørende fysisk planlægning og ekspropriation til offentlige formål mv. samt om spørgsmål vedrørende miljøvurderinger, hvor han har indgående erfaring fra sin tidligere ansættelse som stedfortrædende formand i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hans offentligretlige profil omfatter herudover et indgående kendskab til de EU-retlige statsstøtteregler og kommunernes retsforhold med fokus på forsyningssektoren, herunder i relation til kommunale lånegarantier.

På det persondataretlige område har han blandt andet bistået en række forsyningsselskaber, kommuner og regioner med udarbejdelsen af juridiske vurderinger om brug af målerdata til energiplanlægningsformål mv.

Herudover underviser Asger inden for sine arbejdsområder på kurser og seminarer.

CV

2024 – nu

Partner, advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2022 – 2024

Advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2020 – 2022

Stedfortrædende formand, Miljø- og Fødevareklagenævnet
Chefkonsulent, Nævnenes Hus

2010

Advokatbeskikkelse

2009 – 2020

Advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2006 – 2009

Fuldmægtig, Folketingets Ombudsmand

2005 – 2006

Fuldmægtig, Justitsministeriet

2004 – 2005

Fuldmægtig, Folketingets Ombudsmand

2002

Cand.jur., Aarhus Universitet

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af Danske Miljøadvokater
  • Medlem af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.