Rasmus Kongstad Sørensen

Advokatfuldmægtig


+45 60 98 16 01


rs@eom.dk


LinkedIn

Rasmus Kongstad Sørensen

Advokatfuldmægtig

    +45 60 98 16 01

     rs@eom.dk

     LinkedIn

Affald

Drikkevand

Spildevand

Varme

Faglig profil

Rasmus Kongstad Sørensen arbejder med de retlige aspekter af forsyningslovgivningen inden for vand-, spildevand, varme- og elforsyning, herunder ved udarbejdelse af notater samt rådgivning af kontorets klienter.

Rasmus medvirker ved forberedelse og behandling af retssager, ligesom han også fører egne sager.

Rasmus har en baggrund som anklager, og derfor tidligere beskæftiget sig indgående med behandling af straffesager, herunder med at føre straffesager i retten. Under sin tidligere ansættelse behandlede han større og mere komplekse sager, primært inden for økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet og organiseret kriminalitet.

Rasmus har tidligere undervist på Aarhus Universitet.

CV

2022 – nu

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2019 – 2022

Anklagerfuldmægtig og anklager, Anklagemyndigheden, Sydøstjyllands Politi

2020 – 2022

Undervisningsassistent i strafferet, Aarhus Universitet

2019

Cand.jur., Aarhus Universitet

2017 – 2019

Instruktor i Folke- og EU-ret, Aarhus Universitet

2017 – 2018

Stipendiat, Kromann Reumert

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.