Proces

Vi fører retssager inden for vores arbejdsområder ved alle landets tre retsinstanser (byret, landsret og Højesteret) samt ved voldgifter. Vi fører principielle og komplekse sager samt mindre og mere almindelige sager.

Vores advokater har stor erfaring med alle aspekter af procesførelse, herunder blandt andet fastlæggelse af procesrisiko, strategi, tidsperspektiver og tilrettelæggelse af sagen; sagens oplysning, bevisførelse og syn og skøn; skriftvekslingen og naturligvis gennemførelse af hovedforhandling.

Herudover bistår vi også vores klienter med sager ved offentlige myndigheder og offentlige klageinstanser.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.