Peter Nymann

Partner, advokat


+45 25 29 08 42


pn@eom.dk


LinkedIn

Peter Nymann

Partner, advokat

    +45 25 29 08 42

     pn@eom.dk

     LinkedIn

Drikkevand

Kommunernes retsforhold

Natur og miljø

Proces

Spildevand

Faglig profil

Peter Nymann arbejder med helhedsorienteret rådgivning på det energi- og miljøretlige område.

Her beskæftiger Peter sig i særlig grad med sektorplanlægning, miljøbeskyttelse og reguleringen af forsyningsvirksomhed i bred forstand, herunder både den offentligretlige regulering og i forhold til f.eks. ejendoms- og ledningsforhold eller selskabsretlige forhold.

Peter rådgiver primært kommuner samt kommunale og forbrugerejede forsyningsvirksomheder og har derigennem blandt andet erfaring med de særlige spilleregler og problemer, der gælder for rådgivning i politisk styrede organisationer. Navnlig i forbindelse med selskabsgørelsen af vandsektoren bistod Peter med dannelsen af ca. 25 kommuners vand- og spildevandsselskaber – enten som enkeltstående selskaber eller i en forsyningskoncern.

Peter bistår inden for sine specialer både med rådgivning og sparring samt med håndteringen af tvister og klagesager ved administrative klageorganer og domstolene.

Herudover bruger Peter meget tid på formidling og undervisning inden for sine arbejdsområder, hvor han blandt andet underviser på kurser hos DANVA og Ferskvandscentret samt i EnviNa-regi, ligesom han også afholder specialkurser for kommuner, forsyningsselskaber og andre klienter.

Peter har endvidere bistået Miljøstyrelsen ved flere lejligheder, herunder har Peter forestået juridisk kvalitetssikring af konklusionerne i analyser af forsyningssikkerhed på vandområdet, ligesom Peter har medvirket til udarbejdelsen af vejledningen til brændeovnsbekendtgørelsen og portalen om luftforurening fra brændeovne og brændekedler.

CV

2017 – nu

Partner, advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2010 – 2017

Advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2010

Advokatbeskikkelse

2008 – 2010

Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2007 – 2008

Advokatfuldmægtig, Abel & Skovgård Larsen

2007

Cand.jur., Aarhus Universitet

2007

Stud.jur., Abel & Skovgård Larsen

Udgivelser

2022

EVA-bladet, artikel: Klimatilpasning i et retligt perspektiv

2021

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet – IFRO Rapport 301: Lovgivningsmæssige rammer og barrierer for alternative bidragsmodeller vedrørende klimatilpasning

2014

Fjernvarmen, artikel: Udtrædelsesgodtgørelse – når bygningerne er fjernet

2014

Fjernvarmen, artikel: Ny forbrugeraftalelov giver varmeværkerne større råderum

2012

DanskVand, artikel: Bidrag for vand til brandslukningsformål under indsats

2010

DanskVand, artikel: Ændrede regler for kommunalt ejede vandselskabers restanceinddrivelse og forsyningsafbrydelse

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af Danske Miljøadvokater
  • Medlem af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.