Pernille Aagaard Truelsen

Partner, advokat (H), ph.d.


+45 25 29 08 40


paa@eom.dk


LinkedIn

Pernille Aagaard Truelsen

Partner, advokat (H), ph.d.

    +45 25 29 08 40

     paa@eom.dk

     LinkedIn

Borgerenergifællesskaber

El

PTX og Carbon Capture

Proces

Varme

Faglig profil

Pernille Aagaard Truelsen har særligt kendskab til forsyningssektorens retsforhold. Her har Pernille erfaring med rådgivning til såvel den kommunale som forbrugerejede forsyningssektor, herunder disses brancheorganisationer.

I forbindelse med vandsektorreformen har Pernille gennemført selskabsudskillelser i ca. 25 kommuner, og herudover medvirket ved øvrige omstruktureringer og fusioner af forsyningsselskaber af enhver art, samt sammenlægning og nedlæggelse af fælleskommunale selskaber på affaldsområdet. Til brancheorganisationerne har Pernille lavet et sæt nye standard leveringsbestemmelser, varmeaftaler samt vedtægter.

Pernille har også erfaring med rådgivning af nationale og regionale myndigheder. Konkret har Pernille for Nordisk Råd udarbejdet en juridisk analyse af reglerne for genanvendelse af tekstilaffald, 2017, bistået Miljøstyrelsen med redegørelse om forsyningssikkerhed på vand- og spildevandsområdet, 2018, og om håndtering af restprodukter fra biogasanlæg. Hun har tidligere bistået Energiklagenævnet i forbindelse med afvikling af nævnets sagspukkel, og håndtering af klagesag ved Folketingets Ombudsmand.

Herudover har Pernille en ph.d. og underviser inden for sine arbejdsområder på kurser og seminarer hos Komponent, Ferskvandscentret, Dansk Affald og DANVA. Endvidere har Pernille udviklet forsyningsjurauddannelsen til DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, som hun også underviser på.

Endelig har Pernille skrevet Varmeforsyningsloven med kommentarer sammen med Bent Ole Gram Mortensen, samt flere kapitler i Dansk Miljøret (Ellen Margrethe Basse, red).

CV

2020

Møderet for Højesteret

2007 – nu

Partner, advokat, Advokatfirmaet Energi & Miljø

2010 – 2015

Ekstern lektor, Aarhus Universitet

2003 – 2007

Specialistadvokat, Bech-Bruun

2000 – 2003

Advokat, Bech-Bruun

2000

Møderet for Landsret

2000

Advokatbeskikkelse

2000

Ph.d., Aarhus Universitet

1996 – 2000

Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun

1996

Erhvervs-ph.d. og advokatfuldmægtig, Aros Advokater

1996

Cand.jur., Aarhus Universitet

Udgivelser

2018

Karnov, Varmeforsyningsloven med kommentarer, 2. udgave

2008

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Miljøretten bind 6

2006

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Miljøretten bind 3, 2. udgave: Forurenet jord – kortlægning, ansvar og offentlig indsats

2003

Thomson, Varmeforsyningsloven med kommentarer

2000

Juridisk Institut, Ph.d.-afhandling: Miljøansvar – særligt om lov om forurenet jord

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af Danske Miljøadvokater
  • Medlem af Danske Advokaters fagudvalg for energi- og forsyningsret
  • Medlem af Dansk Kommunalretsforening
  • Medlem af Energiklagenævnet
  • Medlem af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.