Pernille Aagaard TruelsenPartner, advokat (H), ph.d.
+45 25 29 08 40

Pernille Aagaard Truelsen beskæftiger sig med energi- og miljøret samt kommunale, offentlige og private forsyningsvirksomheders retsforhold.

Pernille underviser på kurser, særligt om vand, spildevand, varme og affald, samt på masteruddannelsen i miljø- og energiret (MEL) på Aarhus Universitet.

Særlige arbejdsområder

Hverv og medlemskaber

  • Medlem af Advokatsamfundet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af Danske Miljøadvokater
  • Medlem af Danske Advokaters fagudvalg for energi- og forsyningsret
  • Medlem af Dansk Kommunalretsforening

Erhvervserfaring

2010 –

Aarhus Universitet, ekstern lektor

2007 –

Advokatfirmaet Energi & Miljø, indehaver

2003 – 2007

Bech-Bruun, specialistadvokat

2000 – 2003

Bech-Bruun, advokat

1996 – 2000

Bech-Bruun, advokatfuldmægtig

1996

Aros Advokater, erhvervs ph.d. og advokatfuldmægtig

Uddannelse

2020

Møderet for Højesteret

2000

Møderet for Landsret

2000

Advokatbeskikkelse

2000

Ph.d., Aarhus Universitet

1996

Cand.jur., Aarhus Universitet

Udgivelser

2008

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Miljøretten bind 6

2006

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Miljøretten bind 3, 2. udgave: Forurenet jord – kortlægning, ansvar og offentlig indsats

2003

Thomson, Varmeforsyningsloven med kommentarer

2000

Juridisk Institut, Ph.d.-afhandling: Miljøansvar – særligt om lov om forurenet jord

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.