PTX og Carbon Capture

Omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi udgør sammen med energibesparelser de to centrale elementer i Danmark og EU’s energipolitik frem til 2020, og reguleringen på de to områder udvikler sig løbende.

Hertil kommer, at andelen af vedvarende energi i den danske energiforsyning er steget markant gennem det sidste årti. Det stiller store krav til fremtidens smarte energisystem og aktørerne heri.

Projekter for smart og vedvarende energi

Vi rådgiver i forbindelse med projekter for smart og vedvarende energi. Modellering af projekt for samlet og vedvarende energi vil ofte kræve et kendskab til de juridiske rammer vedrørende udbud, prissætning, pristillæg mv. Vi bistår med rådgivning om disse rammer samt aftaler, selskabsetablering mv. i overensstemmelse hermed.

Energibesparelser

Vi rådgiver særligt net- og distributionsvirksomheder i forbindelse med realiseringen og tilskrivning samt køb og salg af energibesparelser og eventuelle myndighedsspørgsmål i den forbindelse.

CO2-kvoter

Vi bistår i spørgsmål om allokering, verifikation og returnering af CO2-kvoter. Endvidere bistår vi i forbindelse med aftaler om overdragelse af kvoter og fordeling af kvoter mellem producent og aftagere i henhold til varmeforsyningsloven.

Pristillæg for vedvarende energi

Vi bistår i sager om tildeling af pristillæg efter lov om fremme af vedvarende energi. Vi bistår desuden i spørgsmål om, hvordan producent og aftagere skal fordele disse tillæg indbyrdes.

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.