Affald

Affaldssektoren er kendetegnet ved, at affald ikke længere – kun – er et miljøproblem. Affald er også blevet en ressource i den cirkulære økonomi. Derudover er der stort politisk fokus på affald i forbindelse med den grønne omstilling og reduktion af Danmarks udledning af CO2. Kommunerne spiller en stor og væsentlig rolle i forbindelse med håndteringen af affald, men også affaldssektoren bliver i disse år i stadigt større omfang omfattet af krav om mere konkurrenceudsættelse og selskabsdannelse.

Vi har stor erfaring med, og tilbyder juridisk bistand inden for, alle områder vedrørende affaldssektoren.

Vi rådgiver og fører sager ved tilsynsmyndigheder, domstole og voldgift om blandt andet:

 • Selskabsdannelse
 • Samdrift mellem flere forsyningsområder, herunder prisfastsættelse og udgiftsfordeling
 • Økonomisk regulering, herunder hvile-i-sig-selv-princippet, affaldstakster og -gebyr mv.
 • Kategoriseringen af affald
 • Affaldshierarkiets anvendelse
 • Producentansvar
 • Affaldsplanlægning
 • Affaldsregulativer
 • Konkurrenceudsættelse
 • Transport af affald
 • EU-regulering

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.