Sol- og vindenergi

Solenergi har gennem det seneste årti været en energiform i kraftig vækst i takt med, at anlægsomkostningerne er faldet.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Serviceaftaler
  • Nettilslutning
  • Planregulering, myndighedsforhold og tilladelser
  • Lodsejeraftaler og øvrige private rettighedsaftaler for solcelleanlæg
  • Elsalgsaftaler (PPA’er)
  • VE-udbud og andre udbudsprocesser
  • Erstatningssager under VE-loven
  • Projektstrukturering, herunder selskabsstruktur
  • Finansieringsaftaler, herunder projektfinansiering og syndikerede låneaftaler

Arbejdsområder

Affald

Biogas

Borgerenergifællesskaber

Drikkevand

El

Kommunernes retsforhold

Miljøvurdering og habitatbeskyttelse

Natur og miljø

PTX og Carbon Capture

Planlægning og ekspropriation

Proces

Sol- og vindenergi

Spildevand

Udbud og entreprise

Varme

Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.