Dispensationsmulighed øger fleksibiliteten for kommuners affaldssortering

Da et bredt flertal i juni 2020 vedtog affaldsplanen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, blev der taget et skridt mod genbrug og genanvendelse af langt mere affald end hidtil.

Et af planens hovedpunkter var, at der fremover skal sorteres i de samme 9 affaldstyper i alle landets kommuner.

Dette bliver en udfordring for flere kommuner, hvorfor man ved en høring fik indført en dispensationsmulighed fra implementeringsfristen, der løber den 1. juli 2021.

73 af landets 98 kommuner har søgt dispensation, hvorfor aftalekredsen bag planen med en dispensationsmulighed søger at hjælpe kommunernes individuelle udfordringer med sortering af affald. Dette skal særligt ske med en løbende indfasning, hvor kommunerne er klar ved udgangen af 2022.

Det er et bredt politisk ønske, at danskerne skal sortere mere, hvorfor både regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet står bag aftalen.

Miljøministeriets nyhed af 24. marts 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.