Høringsudkast til bekendtgørelse om overførsel af affald og brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Gebyret til dækning af alle omkostninger ved behandling af anmeldelse om overførsel af affald er hævet fra 25.154 kr. til 32.383 kr. pr. anmeldelse.

Ændringen kommer på baggrund af et ønske om, at gebyrordningen er i økonomisk balance, mens Miljøstyrelsens vision om, at den effektive sagsbehandlingstid i 2023 skal være inden for tidsrammen i Transportforordningen, søsættes. Dette kræver yderligere ressourcer til udvikling på området således, at den rette kapacitet på området opnås.

Fristen for høringssvar udløber fredag den 7. maj 2021, kl. 16.00.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Høringen forefindes her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.