Strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø

Europa-Kommissionen vil lancere en strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø 

Europa-Kommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for et bæredygtigt og giftfrit EU-miljø, der skal være med til at mindske de risici, som er forbundet med fremstilling og anvendelse af kemikalier. Mere specifikt, skal strategien sigte mod at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod farlige kemikalier samt fremme udviklingen af sikre alternativer ved: 

  • at undersøge, hvordan man kan hjælpe EU’s agenturer og videnskabelige organer til at arbejde fælles om en proces for ”ét stof – én vurdering” samt at præsentere øget gennemsigtighed i forbindelse med de tiltag, der omhandler kemikalier; 
  • at tilpasse de lovgivningsmæssige rammer til den seneste videnskab omkring risikoen ved hormonforstyrrende stoffer, farlige kemikalier i produkter (inklusive import), cocktaileffekter samt meget vedvarende kemikalier. 

Processen omkring udarbejdelse af den kommende strategi, som forventes at blive præsenteret i løbet af efteråret, blev påbegyndt ved at Kommissionen har præsenteret en køreplan for arbejdet, som nu er i høring frem til den 20. juni 2020. 

 Man kan deltage i høringen indtil 20. juni 2020 her.

 Nyheden kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.