Miljøstyrelsen har offentliggjort affaldsstatistik 2018

Miljøstyrelsen har offentliggjort Affaldsstatistik 2018, der opgør den danske affaldsmængde, fordelt på affaldstyper, behandling og affaldskilder. I Danmark sorteres nu 48% af husholdningsaffaldet. Der sendes mindre affald til forbrænding og affaldsmængderne er mindre. 

Statistikken indeholder en detaljeret beskrivelse af hvor meget affald, der blev indsamlet i Danmark i perioden 2014-2018, fordelt på affaldstyper og behandlingsformer. Denne information er suppleret med oplysninger om hvilke kilder, der producer affaldet. Endvidere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. 

Affaldsstatistikkens hovedresultater er: 

  • Den samlede procentandel til genanvendelse og til anden, endelig materialenyttiggørelse er steget fra 68% i 2017 til 72% i 2018 
  • Andelen af affald til forbrænding er faldet fra 28% til 25% i samme periode 
  • Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 46% i 2017 til 48% i 2018 
  • Servicebranchens samlede genanvendelse er steget fra 56% i 2017 til 60% i 2018
  • Industrisektorens samlede procentandel til genanvendelse og til anden endelig materialenyttiggørelse er steget fra 72% i 2017 til 74% i 2018 
  • Import af affald til forbrænding til de danske forbrændingsanlæg har været 9% i 2017 og 2018 

 Affaldsstatistikken 2018 kan læses her.

 Miljøstyrelsens nyhed kan læses her.

 

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.