National affaldsplan afventer klimapartnerskaber

Danmarks næste nationale affaldsplan skal bl.a. løfte genanvendelsen via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Affaldsplanen kommer i høring senere i år sammen med de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Miljøministeren fremsatte den 30. januar 2020 et lovforslag, som giver hjemler til den nationale plan for forebyggelse af affald og den nationale plan for håndtering af affald. Det fremsatte forslag skal sikre, at nye EU-krav til forebyggelse og håndtering af affald kan gennemføres i Danmark.

Regeringen har endvidere igangsat en række klimapartnerskaber, herunder et partnerskab om affald, vand og cirkulær økonomi, som skal afrapportere sine anbefalinger til regeringen i marts.

Regeringen forventer, at klimapartnerskaberne blandt andet vil pege på vigtige tiltag til at nedbringe klima- og miljøbelastningen fra affald. Regeringen ønsker at inddrage disse anbefalinger i arbejdet med den nationale affaldsplan. Derfor vil den nye nationale affaldsplan, den reviderede affaldsbekendtgørelse samt de branchefælles standarter for indsamling og sortering af husholdningsaffald komme i høring senere på året, efter klimapartnerskaberne har præsenteret deres anbefalinger.

Nyheden kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.