Ny affaldsaktørbekendtgørelse i høring

Energistyrelsen har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører i høring. Sammen med denne har styrelsen også sendt en ny bekendtgørelse om affaldsregistret i høring.

Formålet med den nye affaldsaktørbekendtgørelse er at indføre en række ændringer som følge af Miljø- og Fødevareministeriets nye affaldsbekendtgørelse. Ændringerne omhandler bl.a. en tilpasning af definitioner og gebyrbestemmelser i bekendtgørelsen samt en tilpasning af standardregulativerne i bilag 3 og 4 til de nye indsamlingsordninger.

I høringsudkastet fremgår det, at det fremover skal være indsamlingsvirksomheder, der har ansvaret for en høj reel genanvendelse af affald, i stedet for de affaldsproducerende virksomheder, som tidligere har haft dette ansvar. Kendetegnede for den nye bekendtgørelse er desuden, at der foreslås indført krav om, at kommunerne skal opkræve særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger. Det bliver herudover muligt at sanktionere borgere og virksomheder, der ikke håndterer affald i overensstemmelse med kommunernes konkrete anvisninger.

Formålet med den nye affaldsregisterbekendtgørelse er at præcisere bekendtgørelsens anvendelsesområde samt at indarbejde tidligere ændringer af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelserne forventes af træde i kraft den 1. januar 2021.

Høringsfrist: 9. november 2020.

Energistyrelsens høringsudkast af 12. oktober 2020 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.