EU-høring om revision af emballagedirektivet

EU-Kommissionen har åbnet for en offentlig høring af emballagedirektivet. Formålet med høringen er at sætte skub i udviklingen af bedre emballager, og den skal derfor danne grundlag for en revision, og en skærpelse af emballagedirektivet.

Høringen sker i forbindelse med, at mængden af emballageaffald de seneste år er steget på trods af den øgede opmærksomhed på problemet og reduceringen af vægten af emballagerne. Ifølge kommissionen skyldes stigningen et øget forbrug af emballerede produkter, en tendens til hyppigere anvendelse af engangsemballager, et øget online salg og overdreven emballering af visse produkter. Kommissionen mener ikke, at nuværende emballager i tilstrækkelig grad er designet med henblik på genbrug og genanvendelse.

I høringen vil kommissionen undersøge mulighederne for, at:

  • Stille krav om, at alle emballager skal være genbrugelige eller genanvendelige samt at frembringe en brugbar definition af ”genanvendelig” emballage
  • Begrænse brugen af visse emballagekriterier til visse anvendelser, særligt hvor genbrugelige systemer eller produkter er en mulighed, eller hvor forbrugsgoder kan håndteres på en sikker måde uden emballering
  • Reducere kompleksiteten af emballagematerialer, herunder antallet af materialer og polymerer
  • Introducere mål for indhold af genanvendt materiale for specifikke emballageformater
  • Introducere minimumskriterier og minimummål for grønne offentlige indkøb af emballager

Kommissionen forventer at kunne præsentere forslaget til et revideret emballagedirektiv i slutningen af 2021.

Høringsfrist: 6. januar 2021.

Nyheden kan læses her.

Indgangen til høringen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.