Miljøstyrelsens vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald er offentliggjort

Miljøstyrelsen har udgivet to vejledninger, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald og Vejledning om indsamling af husholdningsaffald, der skal til bidrage til en strømlinet indsamling og sortering af husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Vejledningerne udgives på baggrund af den nye affaldsbekendtgørelse, der bl.a. stiller krav om, at kommunerne fremover skal indsamle 10 affaldsfraktioner fra husstandene: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald.

Vejledningen om sorteringskriterier for husholdningsaffald giver de tekniske kriterier for, hvad der skal sorteres ud i de 10 affaldsfraktioner beskrevet i affaldsbekendtgørelsen. Vejledningen er tænkt som en hjælp til kommunerne ved udarbejdelsen af sorteringsvejledninger.

Vejledningen om indsamling af husholdningsaffald beskriver bl.a. kravene til indsamling af de 10 affaldsfraktioner og skal herved hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at tilrettelægge indsamlingsordninger, så de lever op til affaldsbekendtgørelsens krav.

Vejledningerne kan findes på Miljøministeriets hjemmeside, her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.