Enighed om EU’s langsigtede budget til en grønnere union og om indførelsen af europæisk plastskat

Der er opnået enighed om EU’s kommende budget for perioden 2021-2027. I budgettet er der blandt andet afsat cirka 356 mia. euro til klimarelaterede projekter.

Udover at der afsættes 356 mia. euro til området ”naturressourcer og miljø”, er man desuden nået til enighed om, at der skal indføres en europæisk plastskat på ikke-genanvendt plastemballage. Der er tale om en skat på 0,8 euro pr. kilo plastemballageaffald, der ikke bliver genanvendt. Skatten vil blive indført i det kommende år.

Debatten om plastskatten begyndte allerede i starten af året og er opstået som følge af Brexit. Man har kritiseret skatten for at ramme de mindre ressourcestærke lande, som typisk har de laveste genanvendelsesrater. For at imødekomme dette er skatten suppleret af en mekanisme, som sikrer, at en medlemsstat ikke overvældes økonomisk på grund af skatten.

Aftalen vil blive forelagt medlemsstaterne til godkendelse, hvorefter det endelige budget forventes vedtaget i løbet af december.

Læs mere her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.