Affaldsstatistik 2019

Miljøstyrelsen har den 18. december 2020 udgivet den årlige affaldsstatistik. Statistikken indeholder en beskrivelse af, hvor meget affald der er blevet produceret i, importeret til eller eksporteret fra Danmark fordelt i affaldstyper og behandlingsformer. Herudover beskriver statistikken status for, hvor langt Danmark er nået i forhold til opfyldelse af regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi, også kaldet den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Fra Affaldsstatistik 2019 kan følgende resultater fremhæves:

  • Den samlede andel af affald indsamlet til genanvendelse er steget fra 45 % til 47 % fra 2018 til 2019. Samtidig har andelen af affald til forbrænding været stabil.
  • Affald fra husholdninger indsamlet til genanvendelse er steget fra 48 % til 50 % fra 2018 til 2019.
  • Affald fra industrien indsamlet til genanvendelse er steget fra 69 % til 74 % fra 2018 til 2019.
  • Andelen af importeret affald til forbrænding på de danske forbrændingsanlæg er steget fra 8 % til 10 %.
  • Mængden af husholdningsaffald og lignende affald er steget fra 799 kg/indbygger til 842 kg/indbygger.

Affaldsstatistik 2019 kan i sin helhed læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.