Vejledning om overgangsordningen i klimatilpasningsloven i høring

Energistyrelsen sendte den 18. marts 2021 et udkast til en vejledning til overgangsordningen for de nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning m.v. i høring. Høringsfristen er den 6. april 2021.

Det er hensigten, at vejledningen alene skal omhandle overgangsordningen for eksisterende klimatilpasningsprojekter – dvs. reglerne i klimatilpasningslovens § 6 og omkostningsbekendtgørelsens § 12. At der er lavet en selvstændig vejledning for overgangsordningen, skyldes navnlig hensynet til spildevandsselskabernes indberetningsfrist, den 15. april 2021. En vejledning om det samlede nye regelsæt forventes medio 2021 og kommer i selvstændig høring på et senere tidspunkt.

Formålet med overgangsordningen er at sikre, at de nye regler i klimatilpasningsloven finder anvendelse så hurtigt som muligt, men samtidig undgå, at væsentlige irreversible omkostninger til planlægning, projektering eller udførelse af projekter efter de tidligere regler, som spildevandsselskaberne eller projektejerne i medfinansieringsprojekter allerede har betalt eller forpligtet sig til at betale, vil være spildt, fordi selskabet helt eller delvist ikke må gennemføre eller betale for det pågældende projekt efter de nye regler.

For spildevandsselskaber, der ønsker at tilmelde eksisterende klimatilpasningsprojekter til overgangsordningen, skal vejledningen beskrive de nærmere betingelser for ordningens omfang og anvendelsesområde.

Høringsudkastet til vejledningen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.