National tilskudsordning til vandløbsrestaurering i høring

Miljøstyrelsen har foretaget høring af et udkast til en ny bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering samt høring af et udkast til ”Vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering”. Høringsfristen for begge er udløbet.

Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne. Der kan således søges om tilskud til projekter, der udmønter indsatser i vandområdeplanernes indsatsprogrammer. Formålet med tilskud til kommunale projekter vedrørende netop vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering skal fremadrettet udgøre det retlige grundlag for den nationale tilskudsordning i 2021.

Det er endvidere hensigten, at vejledningen skal bruges af kommunerne, når der søges om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i den nationale ordning i ansøgningsrunde 2021-01. I vejledningen findes oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad der kan søges til, hvordan der ansøges, og om de betingelser, der findes, for at få tilskud.

Høringsmaterialet kan læses her og her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.