Underentreprenør pålagt erstatningsansvar for vandindtrængning

Voldgiftsrettens kendelse af 18. december 2019, jf. sagsnr. C-14062, fandt underentreprenøren erstatningsansvarlig.

Sagen vedrørte en underentreprise, hvorefter underentreprenøren skulle udføre alt gipsarbejde i forbindelse med etablering af en bygning.

I den forbindelse skulle underentreprenøren afdække nogle vinduer efter bortfjernelse af disse. Ifølge underentrepriseaftalen hæftede underentreprenøren for skade forvoldt på andre.

Underentreprenøren foreslog at lægge en presenning over hullet for at dække for vind og vejr. Totalentreprenøren anførte i en e-mail, at det var underentreprenørens valg, hvis denne mente, at det ville kunne holde, men at underentreprenøren ved brist måtte udbedre skaderne. Underentreprenøren svarede ”Enig, det skal holde tæt og det er mit ansvar.”

I den efterfølgende tid faldt der i to intervaller en væsentlig mængde nedbør, hvoraf den ene episode kunne karakteriseres som egentlig skybrud.

Nedbøren medførte betydelige skader på materiale og byggeri.

Voldgiftsretten fandt, at underentreprenøren allerede ved e-mail korrespondancen havde påtaget sig ansvar for skader pga. brist af afdækningen. Voldgiftsretten fandt, at afdækningen ikke var sædvanlig eller håndværksmæssigt korrekt henset til den periode, som det måtte forventes, at den skulle være i brug.

Underentreprenørens synspunkter om force majeure og bygherres all-risk forsikring kunne ikke føre til et andet resultatet.

Underentreprenøren blev pålagt at betale kr. 750.000 samt et tillæg på 10% i styringsomkostninger.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.