Fortabt afhjælpningsret

Voldgiftsretten afsagde kendelse i sagen C-15043 den 13. februar 2020.

Sagen vedrørte en entreprise om etablering af et business- og sciencehus, hvor der bl.a. skulle etableres såkaldte stinkskabe (skab med luge og udsugning).

Ved afleveringsforretningen den 5. juli 2016 konstaterer bygherren, at der var mangler ved skabene. Bygherre og entreprenør indgik drøftelser om udbedring. Entreprenørens leverandør afviste imidlertid, at der skulle være mangler ved skabene.

Der blev derfor indledt syn og skøn, som fastslog, at der var mangler ved skabene.

På trods af gentagne opfordringer, herunder efter endelig skønserklæring, forholdt entreprenøren sig ikke til anmodninger om afhjælpning.

Som følge af passiviteten fandt Voldgiftsretten derfor, at bygherre var berettiget til at lade skabene udbedre ved anden entreprenør.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.