Betaling for forcering

Voldgiftsretten afsagde kendelse i sagen C-15045 den 5. februar 2020.

Sagen vedrørte en entrepriseaftale mellem en boligorganisation og et installationsfirma i forbindelse med arbejder på nogle boligblokke.

Efter udfordringer med vedtagelse af en tidsplan mellem bygherre og byggeriets entreprenører, blev entreprenørerne bedt om at fremkomme med overslag på forcering, som blev drøftet nærmere på et byggemøde.

Der opstod efterfølgende uenighed om en betaling samt, hvad der var aftalt i forhold til forcering. En entreprenør krævede betaling af ca. kr. 1 mio. for udgifter til forcering.

Voldgiftsretten fandt det bevist på baggrund af vidneforklaring og dokumentbeviser, at ikke blot omkostninger for den allerede skete forcering blev drøftet under mødet, men tilmed, at omkostninger forbundet med fremtidig forcering blev aftalt.

På den baggrund fik entreprenøren medhold i sin påstand.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.