Totalentreprenør ej ansvarlig for sætningsskader

Sagen vedrørte en totalentreprise i forbindelse med en ombygning af en ældre ejendom. ABT 93 var vedtaget mellem bygherre og totalentreprenør.

Bygherren havde tegnet en all-risk forsikring. Undervejs og i forbindelse med afleveringen kunne der på ejendommen konstateres nogle sætningsskader og revnedannelse. Der blev efterfølgende indledt voldgiftssag og syn og skøn.

Voldgiftsretten fandt, at det ikke var godtgjort, at totalentreprenøren ved udførelse af arbejdet havde handlet ansvarspådragende på en måde, som kunne medføre de konstaterede skader. Der var enkelte mangler og forhold, som burde være opdaget ved tilsyn, men samlet fandtes det ikke at være årsag til skaderne.

Da totalentreprenøren ikke havde handlet ansvarspådragende, var der heller ikke grundlag for at denne skulle bære risikoen for, at der var anvendt sædvanlig funderingsmetode. Endelig fandtes totalentreprenøren ikke at have påtaget sig at udbedre manglerne uden beregning i forbindelse med stadeopgørelse.

Bygherres forsikringsselskab hæftede ikke for udbedringsomkostningerne, da der var en klausul i forsikringspolicen, som bestemte, at skader der skyldes bygningens allerede svækkede fundering eller konstruktion ikke var dækket.

Voldgiftsretten afsagde kendelse den 7. februar 2020 i sagen C-14560.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.