Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder

Ændringsudkast til bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder er sendt i høring.

Baggrunden for ændringen i bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder er Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020.

Bekendtgørelsen udmønter en markedsbaseret tilskudspulje i 2020-2030, som målrettes konverteringer væk fra anvendelse af fossil energi, tilskud til energieffektivisering af de processer mv., som ikke i dag kan konverteres til el samt elektrificering og energieffektivisering af intern transport (gaffeltrucks, traktorer mv.) i fremstillingserhverv, landbrug mv.

Tilskudspuljen har med Klimaaftalen fået tildelt flere midler og er blevet udvidet til at starte i 2020. Det foreslås derfor, at puljen starter den 1. oktober 2020.

Høringsudkast af 27. august 2020 til ændringsbekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.