Netvirksomheders reguleringsregnskaber

Forsyningstilsynets udkast til en ny bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber er sendt i høring.

Udkast til den nye bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber er en datasammenskrivning af tidligere bekendtgørelse og ændringsbekendtgørelser. Desuden foretages der en ændring, således at reguleringsregnskabet fremover også skal indeholde oplysninger til brug for Forsyningstilsynets fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav ved benchmarking af den økonomiske effektivitet. I dag indberetter netvirksomhederne disse oplysninger til Forsyningstilsynet særskilt og ved siden af reguleringsregnskabet. Forsyningstilsynet vurderer, at det vil være en forenkling, at netvirksomhederne fremover indberetter alle oplysninger til Forsyningstilsynet samlet, både til brug for fastsættelse af indtægtsrammerne og til brug for fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav efter benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, der fradrages i indtægtsrammerne.

Reguleringsregnskabet vil herefter være den primære oplysningskilde til brug for Forsyningstilsynets fastsættelse af netvirksomhedernes indtægtsrammer, herunder fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav til fradrag i indtægtsrammerne.

Høringsudkast til nyudstedelse af bekendtgørelse af netvirksomheders reguleringsregnskaber kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.