Nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen

Energistyrelsen har sendt en nyudstedelse af indtægtsrammebekendtgørelsen for elnetvirksomheder i høring. Baggrunden er, at udligningsordningen (ULO), som dækker omkostninger til VE-tilslutning for netvirksomhederne, afskaffes fra 2023, jf. Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020.

For 2022 indføres en 1-årig overgangsordning, hvor netvirksomheder på vegne af elkunderne kan anmode om kompensation for omkostninger forbundet med nettilslutning af VE-anlæg og efterfølgende nettab, drift og vedligehold.

Omkostninger til VE-tilslutninger vil fremover indgå som et tillæg i netvirksomhedernes indtægtsrammer. Omkostningerne bliver derved en del af den regulerede økonomi i netvirksomhederne og kan finansieres gennem tarifferne ved, at der indføres den nødvendige lovgivning, der muliggør indførelsen af et geografisk differentieret tilslutningsbidrag og indfødningstariffer for producenter på både distributions- og transmissionsniveau.

Den nye indtægtsrammebekendtgørelse indeholder regler om fremadrettet håndtering af aktiver og løbende omkostninger for VE-tilslutninger, der tidligere har været finansieret af udligningsordningen. Herudover fastsættes regler for håndtering af overgangsordningen, der dækker visse omkostninger til VE-tilslutninger i 2022, hvor producenttariffer endnu ikke er indført. Herudover indeholder bekendtgørelsen en præcisering af reglerne for håndtering af udbud af elektricitet til dækning af nettab, samt mindre præciseringer som følge af allerede eksisterende praksis.

Høringsudkast til indtægtsrammebekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.