Forsyningstilsynet godkender nettilslutningsaftale for produktionsanlæg

Forsyningstilsynet har den 24. marts 2021 godkendt Dansk Energis standardiseret vejledning for nettilslutningsaftale for kategori B, C og D-produktionsanlæg.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med Energibranchens standardiserede vejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b. Den anmeldte standardiserede vejledning for nettilslutningsaftale for kategori B, C og D-produktionsanlæg er en standardtekst, som brancheorganisationen Dansk Energi har udarbejdet til brug for de danske elnetvirksomheder. Den standardiserede vejledning indeholder standardtekster, som elnetvirksomhederne kan benytte som aftalegrundlag ved nettilslutning af produktionsanlæg i kategori B, C og D. Det er frivilligt for elnetvirksomhederne, om de ønsker at benytte den standardiserede vejledning fra Dansk Energi.

Elnetvirksomhederne skal have godkendt de vilkår og betingelser, som virksomhederne benytter. Dette fremgår af elforsyningslovens § 73 a og metodebekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2. Dette gælder, uanset om elnetvirksomhederne bygger deres vilkår og betingelser på standardiserede vejledninger, som Forsyningstilsynet har taget til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Forsyningstilsynet tager Dansk Energis standardiserede vejledning til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b med en række mindre forbehold. Forsyningstilsynets tilkendegivelse tidsbegrænses indtil den 1. januar 2023.

Forsyningstilsynets afgørelse af 24. marts 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.