Tilbudspris på 0 kr.

EU-Domstolen har i en sag taget stilling til, hvordan et tilbud med en tilbudspris på 0 kr. skal behandles i udbudssammenhæng.

EU-Domstolen fastslog, at en kontrakt på grundlag af en tilbudspris på 0 kr. ikke er en gensidigt bebyrdende kontrakt og derfor ikke er omfattet af udbudsdirektivet. Ved samme afgørelse udtalte EU-Domstolen dog også, at en tilbud på 0 kr. skal vurderes efter udbudsdirektivets artikel 69 om unormalt lave tilbud.

Konsekvensen af domstolens dom er, at kontrakter med tilbudssum på 0 kr. kan indgås uden udbud. Ordregiver har dog pligt til, inden kontrakten indgås, at undersøge om tilbudsgiver mener tilbuddet seriøst.

EU‐domstolens dom af 10. september 2020 i sag C‐367/19 vedrørende Tax‐Fin‐Lex kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.