Klagenævnet annullerede regions beslutning om annullation

Sagen vedrørte et offentligt udbud fra to regioner vedrørende beklædning. Der indkom alene et enkelt tilbud med en tilbudspris på 40 % over det forventede. Regionerne annullerede herefter udbuddet.

Regionerne iværksatte herefter et nyt udbud om ydelsen. Der indkom tilbud fra fire tilbudsgivere. To af tilbuddene fra en virksomhed, Dansk Uniform, og en virksomhed, Hoffmann Firmatøj A/S, blev vurderet som konditionsmæssigt. Hoffmann Firmatøj var den hidtidige leverandør af ydelser, som de udbudte. I november meddelte regionerne, at Hoffmann Firmatøj havde fået tildelt kontrakten.

Dansk Uniform klagede herefter til de to regioner, da selskabet mente, at Hoffmann Firmatøjs tilbud var ukonditionsmæssigt, fordi det ikke opfyldte nogle mindstekrav om certificering af skaljakker.

Regionerne svarede hertil, at Hoffmann Firmatøj i sit tilbud bekræftede, at de to mindstekrav var opfyldt, hvilket også var bekræftet ved en teknisk afklaring. Nogle dage efter henvendelse annullerede Region Hovedstaden udbuddet med begrundelsen, at der var fundet fejl i udbudsmaterialet.

Kort efter annullationen af udbuddet indgik Region Midtjylland en kontrakt med Hoffmann Firmatøj om levering af beklædning fra den 1. december 2020 til den 1. april 2021.

Dansk Uniform klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Dansk Uniform gjorde i den forbindelse gældende, at regionen havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at annullere udbuddet.

Klagenævnet tog påstanden til følge. Klagenævnet fandt således, at en ordregiver ikke har kontraheringspligt. En ordregiver kan annullere et udbud, hvis annullationerne ikke forfølger et formål, der er i strid med ligebehandlingsprincippet. Klagenævnet delte ikke regionernes vurdering af Hoffmann Firmatøjs tilbud som konditionsmæssigt og skulle have afvist Hoffmann Firmatøjss tilbud, efter Dansk Uniform havde henledt opmærksomheden på, at tilbuddet ikke opfyldte de to mindstekrav.

Efter den tidsmæssige sammenhæng mellem Dansk Uniforms påpegning af ukonditionsmæssigheden af Hoffmann Firmatøjs tilbud og annullationen af udbuddet sammenholdt med Region Midtjyllands efterfølgende kontrakt med Hoffmann Firmatøj fandt klagenævnet, at Dansk Uniform havde løftet sin bevisbyrde for, at annullationen af udbuddet reelt var begrundet med den manglende konditionsmæssighed af Hoffmann Firmatøjs tilbud.

Klagenævnet konstaterede derfor, at regionernes annullation af udbuddet var i strid med udbudsreglerne og annullerede regionernes beslutning herom.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. april 2021, Dansk Uniform mod Region Hovedstaden og Region Midtjylland, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.