Forbehold for tidsplanen var forbehold i grundlæggende element

Det gjorde ingen forskel, at ordregiveren havde prissat forbeholdet.

Horsens Kommune iværksatte en offentlig licitation efter tilbudsloven om hovedentreprisen for et byggeri af en skole. Tildelingskriteriet var laveste pris. I licitationsbetingelserne var en tidsplan for et byggeri, hvoraf fremgik et starttidspunkt og et sluttidspunkt.

Der indkom tilbud fra en række virksomheder, herunder Brd. Thybo A/S og Torntoft og Mortensen A/S. Tilbuddet fra Torntoft og Mortensen A/S var afgivet under forudsætning af, at tidsplanen blev forlænget med 1 måned. Hvis det ikke kunne lade sig gøre, skulle tilbuddet tillægges 200.000 kr.

Horsens Kommune besluttede imidlertid at indgå kontrakt med Torntoft og Mortensen A/S, der havde den laveste tilbudspris. Ved offentliggørelse af licitationsresultatet angav Horsens Kommune, at Torntoft og Mortensen A/S havde taget forbehold. Det fremgik dog ikke konkret, hvad forbeholdet angik.

Brd. Thybo A/S indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. Brd. Thybo A/S gjorde i den forbindelse gældende, at Horsens Kommune havde været uberettiget til at antage det vindende tilbud, fordi tilbuddet indeholdt et forbehold for tidsplanen i licitationsbetingelserne.

Klagenævnet fandt, at tilbuddet på det omtalte beløb blev afgivet under forudsætning af, at tidsplanen kunne forlænges med minimum 1 måned. Dette var et forbehold for udbudstidsplanene og derfor et grundlæggende element. Horsens Kommune havde på den baggrund været forpligtet til at afvise tilbuddet. Det var i den forbindelse uden betydning, at tilbudsgiveren i tilbuddet havde prissat forbeholdet, og at denne prissætning var indgået som et tillægsbeløb i Horsens Kommunes kontrakt med tilbudsgiveren.

Horsens Kommune havde herudover overtrådt tilbudslovens § 7 ved ikke at gøre de bydende bekendt med, hvad det nærmere forbehold angik.

Herefter blev tildelingsbeslutningen annulleret.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 15. marts 2021, Brd. Thybo A/S mod Horsens Kommune, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.