Støtte til forsøgsvindmøller

Energistyrelsen har sendt udkast til ny bekendtgørelse om støtte til forsøgsmøller i høring. Bekendtgørelsen er en udmøntning af Energiaftalen fra 22. juni 2020, hvor det blev besluttet at prioritere 33 mio. kr. (2020-priser) til en fortsættelse af de to nuværende forsøgsvindmølleordninger i 2020. Ordningerne omfatter støtte til forsøgsvindmøller opstillet hhv. inden for og uden for de nationale testcentre.

Bekendtgørelserne for de to støtteordninger trådte oprindeligt i kraft i 2018 og blev i 2019 revideret med henblik på at udmønte puljen for 2019. Bekendtgørelserne ændres nu med henblik på, at pristillægget og puljernes størrelse for 2020 indsættes i bekendtgørelserne.

Foruden en tilføjelse af oplysninger om puljen for 2020 er ordningerne ændret med henblik på at kunne inkludere nyerhvervede vindmøller, der er op til fem år gamle og ombyggede til forsøg og demonstration. For nyerhvervede vindmøller, der højst er fem år gamle, kan der anvendes komponenter, der tidligere har modtaget støtte, såfremt komponenternes værdi ikke medregnes i projektets omkostninger, som skal oplyses på ansøgningsblanketten.

Derudover er der indarbejdet en række krav med henblik på at dokumentere tilskyndelsesvirkningen af støtten, og at der ikke forekommer overkompensation.

Pristillæggenes størrelse er bestemt af niveauet i det foregående års teknologineutrale udbud for vedvarende energi. Således er pristillægget for forsøgsmøller inden for testcentrene 1,97 øre pr. kWh, svarende til det højest accepterede bud i det teknologineutrale udbud i 2019. Pristillægget for forsøgsmøller uden for de nationale testcentre er 1,54 øre pr. kWh svarende til et vægtet gennemsnit af de vindende bud i 2019.

For støtteordningen uden for testcentrene er puljen for 2020 fastsat til 30 MW. For støtteordningen for forsøgsvindmøller, der opstilles inden for testcentrene, er puljen for 2020 fastsat til 40 MW. Der kan søges om tilsagn om pristillæg efter først-til-mølle princippet.

Høringsudkast til bekendtgørelse om forsøgsmøller kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.