Støtte til biogas

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af to bekendtgørelser om støtte til biogas i høring. Dels bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. Dels bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af forgasningsgas fremstillet ved biomasse.

Baggrunden for ændringen er, at det har vist sig, at bestemmelserne om overdragelse af et tilsagn om pristillæg og konvertering af et tilsagn om pristillæg ikke er tilstrækkelige præcise i forhold til de statsstøtteretlige regler. Der er derfor behov for en præcisering af de gældende bestemmelser.

De to ændringsbekendtgørelser er udarbejdet således, at væsentlige administrative vilkår og ansøgningskrav for ansøgerne er blevet præciseret heri, og det hermed er gjort tydeligere, hvad ansøgninger om overdragelse og konvertering skal indeholde, og hvordan de behandles.

Både alle verserende og fremtidige sager om overdragelse af tilsagn om pristillæg eller konvertering af tilsagn om pristillæg behandles efter reglerne i de to ændringsbekendtgørelser, og ansøgere skal supplere deres ansøgninger, så de opfylder reglerne i de to ændringsbekendtgørelser.

Det er hensigten, at de to ændringsbekendtgørelser skal træde i kraft den 1. marts 2021.

Ændringsbekendtgørelserne vedrørende støtte til biogas kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.