Regioners undtagelse fra selskabskravet i elforsyningsloven

Energistyrelsen sendte den 7. maj 2021 et udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. Høringsfristen er fredag den 4. juni 2021 kl. 12.00.

Bekendtgørelsen har til hensigt at give regioner samme adgang til dispensation fra kravet om selskabsudskillelse i elforsyningslovens § 4, stk. 6, med henblik på egetforbrug af elektricitet fra solcelleanlæg som kommunerne.

Med bekendtgørelsen skal regioner derfor sikres mulighed for at opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.

For regionale solcelleanlæg, der er nettilsluttet fra den 30. juni 2021 og frem, er det en forudsætning for undtagelse fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, at regionen ansøger Energistyrelsen om dispensation herfor. Det er en betingelse for behandling af ansøgningen, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen. For solcelleanlæg, der nettilsluttes før dette tidspunkt, gælder der ikke krav om selskabsmæssig udskillelse.

Høringsudkastet til bekendtgørelsen kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.