Byrådsmedlemmers tavshedspligt

På baggrund af en henvendelse fra KL har Indenrigs- og Boligministeriet anmodet Justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt en kommune har pligt til at stille en sikker kommunikationsforbindelse til rådighed for de enkelte byrådsmedlemmer, hvis medlemmerne har behov for at inkludere oplysninger af fortrolig og følsom karakter i e-mails til personer uden for kommunens forvaltning. Justitsministeriets udtalelse af 26. november 2020, har Indenrigs- og Boligministeriet tiltrådt i et brev til KL af 20. april 2021.

I sin udtalelse har Justitsministeriet forholdt sig til betydningen af forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelser for byrådsmedlemmer, herunder i forbindelse med medlemmernes anvendelse af deres kommunale mailadresser.

Med henvisning til forvaltningslovens § 27, stk. 1, har Justitsministeriet udtalt, at tavshedspligten kun omfatter fortrolige oplysninger, som personer, der virker eller har virket i den offentlige forvaltning, har fået kendskab til ved udøvelsen af deres virksomhed, samt at fortrolige oplysninger, der er modtaget af byrådsmedlemmer som led i deres hverv, ikke uberettiget må videregives til andre.

Der er ifølge Justitsministeriet næppe tale om en uberettiget videregivelse og dermed et brud på tavshedspligten, hvis et byrådsmedlem svarer på en e-mail fra en borger, som indeholder fortrolige oplysninger om den pågældende borger, når borgeren frivilligt har videregivet oplysningerne til medlemmet som led i sin henvendelse.

Justitsministeriet har endvidere udtalt, at de almindelige regler om tavshedspligt indebærer en pligt for offentlige myndigheder til at sikre sig mod indirekte videregivelse af fortrolige oplysninger, herunder at e-mails med fortrolige oplysninger ikke sendes på en usikker forbindelse.

Indenrigs- og Boligministeriet brev af 20. april 2021 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.