Politianmeldelse i forlængelse af advokatundersøgelse

På baggrund af en advokatundersøgelse og kommunens interne afrapporteringer af interne afdækninger i forhold til spørgsmålet om den tidligere borgmester og kommunaldirektørens habilitet besluttede Byrådet i Fredericia Kommune den 12. marts 2021 at politianmelde flere forhold, som undersøgelserne gav anledning til.

Kommunens afdækninger viste bl.a. retningslinjerne i forhold til indhentning af flere tilbud på løsning af opgaver, indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere og betaling af uspecificerede regninger ikke var blevet fulgt i en række sager.

Fredericia Kommune anmodede i december 2020 om en advokatundersøgelse af en række forhold, herunder kommunens salg af en byggegrund til den daværende borgmester, dispensation fra lokalplan, bebyggelse og skovrejsning foran byggegrunden m.v. Advokatundersøgelsen viste, at kommunen i en række af de omfattede forhold havde handlet i overensstemmelse med lovgivningen, men gav også anledning til kritik, herunder bl.a. at salget af byggegrunden til borgmesteren var i strid med udbudsbekendtgørelsen, og at der var givet en ulovlig instruks i forbindelse med behandlingen af byggesager i området.

I en særskilt rapport stillede advokaterne sig endvidere kritisk i forhold til borgmesterens og kommunaldirektørens habilitet, herunder den manglende orientering af Økonomiudvalget om rygterne om disses inhabilitet.

Advokatundersøgelsen samt afrapporteringerne kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.