Regionen ikke overskredet skøn ved at tillægge forhold negativ vægt i vurdering

Sagen angik et offentligt udbud fra regionerne efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet angik en rammeaftale om levering af medico-udstyr med tildelingskriterier bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbudsmaterialet indeholdte forskellige angivelser af, hvad underkriteriet ”kvalitet” sigtede til. Herudover var det i øvrigt anført i udbudsbetingelserne, at tilbud, der ikke opnåede en bestemt score for underkriteriet kvalitet, ville blive udelukket fra den videre konkurrence.

Bracco Imaging Scandinavia AB (herefter Bracco Scandinavia) bød på udbuddet, men blev efterfølgende udelukket fra den videre konkurrence, idet selskabet ikke havde opnået højt nok score for underkriteriet kvalitet. En af grunden herfor var, at Bracco Scandinavias injektorer ikke som ønsket i udbudsbetingelserne kunne injicere kontrastvæske og saltvand simultant, hvorfor der i vurderingen blev lagt negativ vægt herpå.

Bracco Scandinavia indgav herefter klage til Klagenævnet for udbud. Bracco Scandinavia gjorde i den forbindelse blandt andet gældende, at regionerne havde været uberettiget til at lægge vægt på, at injektorerne ikke kunne injicere kontrastvæske og saltvant simultant.

Klagenævnet for Udbud tog ikke påstanden til følge. Klagenævnet henviste i den forbindelse til regionernes skøn ved tilbudsvurderingen, som ikke ud fra de foreliggende oplysninger måtte anses for overskredet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. oktober 2019, Bracco Imaging Scandinavia AB, mod Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.