Ordregiverens forhøjelse af pris var ikke uberettiget

Sagen angik en delaftale vedrørende urologiprodukter udbudt af Jysk Fællesindkøb. Tildelingskriteriet var pris. Tilbudsgiverne skulle oplyse enkeltpriser i såkaldte positioner i en tilbudsliste.

Af udbudsbetingelserne fremgik, at der maksimalt måtte være fejl eller mangler i 5 positioner Jysk Fællesindkøb ville prissætte positioner med fejl og mangler 15 % højere end højeste tilbudspris for disse positioner. Det var herudover et krav, at de tilbudte produkter skulle have været anvendt kontinuerligt af patienter i minimum 4 måneder. Kravet herom skulle dokumenteres, hvis ordregiveren anmodede herom. I svar under en spørgerunde oplyste Jysk Fællesindkøb, at kravet om dokumentation kun angik nye produkter og sigtede til produktserier, der var helt nye inden for produktkategorien.

Efter at have modtaget tilbud anmodede Jysk Fællesindkøb Mediq Danmark om at dokumentere, at de katetre, som Mediq Danmark havde tilbudt under tre af positionerne for katetre i vand opfyldte kravet om at have været kontinuerligt anvendt af patienter i 4 måneder. Mediq Danmark indsendte herefter en erklæring fra en distributør af katetre, hvoraf fremgik, at distributørerne i længere tid end 4 måneder havde købt katetre og videredistribueret dem.

Jysk Fællesindkøb fandt imidlertid, at erklæringen var utilstrækkelig som dokumentation. Herefter blev Mediq Danmarks priser for de tre positioner forhøjet med 15 % over højeste tilbudspris. Det fik den betydning, at Mediq Danmark fik en høj samlet tilbudspris, og Jysk Fællesindkøb indgik aftale med en anden tilbudsgiver.

Mediq Danmark klagede herefter til Klagenævnet for Udbud. Mediq Danmark gjorde i den forbindelse bl.a. gældende, at Jysk Fællesindkøb havde været uberettiget til at forhøje selskabets tilbudspriser for de tre positioner. Det støttede Mediq Danmark bl.a. på at, de katetre, som var tilbudt under de tre positioner, ikke var nye produkter. Jysk Fællesindkøb havde derfor været uberettiget til at stille krav om dokumentation. Herudover gjorde Mediq Danmark gældende, at erklæringen fra distributøren under alle omstændigheder var tilstrækkelig dokumentation.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge og fandt, at de katetre, der blev tilbudt under de tre positioner, hørte under en ny produktserie. Klagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at de tilbudte katetre var et produkt, der var ”klar til brug” og som blev solgt i flere varianter. Produktet fremstod derfor som en produktserie for sig selv og ikke som en videreudvikling af en eksisterende produktserie.

I forhold til selve erklæringen fandt Klagenævnet, at den ikke var dokumentation for, at produktet havde været anvendt kontinuerligt i 4 måneder af patienter.

Klagen blev derfor ikke taget til følge.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. februar 2021, Mediq Danmark A/S mod Jysk Fællesindkøb, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.