Ophævelse uberettiget – entreprenør ret til dækningsbidrag

Voldgiftsretten har afsagt kendelse den 19. december 2019, jf. sagsnr. C-13477 i en sag, hvor ophævelse blev fundet uberettiget.

Sagen vedrørte en andelsboligforenings opførelse af familieboliger og arealer til erhverv.

Der opstod en række uenigheder mellem hovedentreprenør og bygherre om acontokrav og aftalesedler.

Bygherre rettede på et tidspunkt krav mod entreprenørens garantistiller i anledning af forudbetalte betonelementer på kr. 9,1 mio. Under en sag om sagkyndig erklæring fandtes det, at bygherres krav blev imødekommet for ca. kr. 3 mio.

Der var efterfølgende en strid om arbejdets stade og værdi, hvilket parterne i første omgang forsøgte at løse i mindelighed. Bygherre ophævede imidlertid entreprisekontrakten som følge af illoyalitet og arbejdsstandsning.

Voldgiftsretten fandt, at der ikke var grundlag for et ophæve entreprisekontrakten på baggrund af en konkret vurdering af årsagerne. Som følge heraf havde entreprenøren ret til erstatning i anledning af det tabte dækningsbidrag på entreprisen. Voldgiftsretten fastsatte skønsmæssigt dækningsbidraget til kr. 1,5 mio., idet der blev taget forbehold for administrative besparelser mv.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.