Offentlige møder efter VE-loven udskydes på grund af COVID-19 

Folketinget har netop vedtaget en nyt lovforslag, hvor en række frister på VE-området forlænges. Det sker som følge af den ekstraordinære situation forårsaget af COVID-19-epidemien.

Lovændringerne omfatter først og fremmest en generel og ubetinget fristforlængelse for alle virksomheder, der er omfattet af en frist den 1. maj 2020 for indgivelse af fyldestgørende ansøgning om tilsagn eller fornyet tilsagn om støtte til anvendelse af biogas. Fristen for disse ansøgninger udsættes til den 1. juli 2020.

Ligeledes fastsættes der en generel og ubetinget fristforlængelse for ejere af husstandsvindmøller, der har fået tilsagn om støtte i 2018, da 2 års-fristen for nettilslutning i overensstemmelse med VE-lovens regler i disse tilfælde falder i perioden til og med den 11. juli 2020. Denne frist forventes udskudt til den 1. oktober 2020.

Endelig omfatter lovforslaget en generel og ubetinget fristforlængelse for de offentlige orienteringsmøder, som opstillere af landvindmøller skal afholde med henblik på at redegøre for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme og bl.a. oplyse om værditabsordningen efter VE-loven.

De offentlige orienteringsmøder skal i henhold til VE-loven afholdes inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for miljøkonsekvensrapporten eller inden 4 uger efter screeningsafgørelsen for ikke VVM-pligtige projekter.

På baggrund af forsamlingsforbuddet som følge af COVID-19 udskydes fristen for afholdelsen af de offentlige orienteringsmøder foreløbig til den 1. oktober 2020.

Rent teknisk udmøntes de enkelte fristforlængelser ved bekendtgørelse, der udstedes samtidig med ændringslovens ikrafttræden.

Lovforslaget bag ændringerne kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.