Evaluering af planloven m.v. 2021 er offentliggjort

Som opfølgning på den politiske aftale om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet” blev der i 2017 gennemført en lang række ændringer i planloven. Samtidig blev naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelse, klitfredning og sø- og åbeskyttelseslinjen ændret, og der blev etableret nye klagenævn på planområdet og miljøområdet. Partierne i den politiske aftale aftalte samtidig, at planloven m.v. skulle evalueres.

Planloven er desuden løbende blevet justeret siden ændringerne i 2017. Eksempelvis med krav til kommunerne om strategisk planlægning for landsbyer.

Evalueringen er gennemført i forhold til de politisk aftalte ændringer i planloven og naturbeskyttelsesloven i 2017-2020 og planlovgivningen i øvrigt med fokus på følgende temaer:

  • Grøn omstilling, bæredygtighed og styrket natur
  • Gode rammer for landsbyernes og landdistrikternes udvikling
  • Byudvikling og detailhandel
  • Nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme
  • Gode rammer for virksomheder i byerne
  • Landsplanlægning og samarbejdet med kommunerne
  • Mere enkel og strategisk planlægning i kommunerne
  • Digitalisering af planer og data
  • Klagesystemet

Evalueringen af planloven kan findes her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.