Ny ressortfordeling på planområdet

Regeringen oprettede den 21. januar 2021 et nyt Indenrigs- og Boligministerium. Dette medfører, at sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder planloven, sommerhusloven, kolonihaveloven, samt sager vedrørende landdistrikter, herunder bl.a. LAG-ordningen (lokale aktionsgrupper), samt det koordinerende ansvar for landdistriktspolitikken overføres fra Erhvervsministeriet til det nye ministerium.

Fra det tidligere Transport- og Boligministeriet er bl.a. sager vedrørende byggeri mv., herunder byggeloven og bygningsreglementet, blevet overflyttet til det nye ministerium.

Alle ændringerne i ministeriernes sammensætning kan findes her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.