Ny Vejledning om strategisk planlægning for landsbyer i høring

Den 1. januar 2019 trådte planlovens regler om strategisk planlægning for landsbyer i kraft med virkning for forslag til kommuneplaner fra den 1. juli 2019. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til muligheden for udviklingen af kommunens landsbyer i kommuneplanlægningen.

Vejledningen, som er sendt i offentlig høring den 15. marts 2021, har til formål at give et overblik over bestemmelserne om strategisk planlægning for landsbyer og inspirere til, hvordan arbejdet med strategisk landsbyplanlægning kan tilrettelægges og gennemføres i kommunerne.

Fristen for at afgive høringssvar er den 20. april 2021.

Udkastet til vejledningen kan findes her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.